Begrenset personverklæring for Collinson Group

COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED, et Collinson Group Ltd. selskap, ("vi") er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv. Denne personvernerklæringen, sammen med bruksvilkårene, forklarer hvordan vi behandler all persondata som vi henter og behandler når du bruker vår nettside, tjenester eller produkter.

 • Innhenting og behandling av personaldata

  Vi samler og behandler din personlige data kun hvis:

  • Du har godtatt det; eller
  • Det er nødvendig for at vi skal kunne yte våre tjenester og produkter, som du har godtatt; eller
  • Det er nødvendig for samsvar med våre juridiske forpliktelser som tilbydere av reiseopplevelser; eller
  • Vi har en legitim grunn til å gjøre det, for eksempel for forebygging av svindel eller innhenting av gjeld.
 • Hva slags personaldata vi håndterer

  Vi samler og behandler personaldata som du gir oss når du bruker våre tjenester, enten på nett, via e-post, telefon eller post. Slik personaldata kan inkludere følgende:

  • Fornavn og etternavn;
  • Post- og/eller e-postadresse;
  • Kjønn;
  • Mobilnummer;
  • Land og/eller nasjonalitet;
  • Unik identifikasjoninformasjon (f. eks. ditt brukernavn eller nummer og passord);
  • Finansiell informasjon (f. eks. betalingskort eller bankkontoinformasjon);
  • Noen detaljer fra din enhet f. eks. IP-adresse, enhet ID, enhetstype og lokasjon.
 • Hvordan vi bruker dine personlige data

  Det kan hende vi bruker den personlige dataen vi har samlet og behandlet for å:

  • Gi tilgang til vår nettside;
  • Gi tilgang til reiseopplevelser i "LoungeKey Pass" -programmet;
  • Behandle eventuell betaling som kreves for de produktene og tjenestene du har bedt om;
  • Gi deg informasjon du har bedt om, inkludert og uten begrensning, tilbud, service dokumentasjon, brosjyrer, nyhetsbrev og svar på applikasjoner;
  • Svar på eventuelle henvendelser fra deg angående våre produkter og tjenester;
  • Der du har godtatt, gir vi deg informasjon om visse andre varer og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg;
  • Våre lovlige og forskriftsmessige forpliktelser;
  • Oppdag og forebygg svindel.
 • Deling og overføring av personaldata

  Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre, med mindre du er enig i dette, eller slik deling er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg, eller vi har lovlig eller pålagt å gjøre det. Dessuten vil dine personopplysninger bare bli delt med utvalgte organisasjoner som overholder våre sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer.

  Organisasjoner vi kan dele dine personlige data med inkluderer:

  • Et annet medlem av vår gruppe av selskaper der de hjelper å tilby våre tjenester til deg;
  • Våre tjenesteleverandører og underleverandører, der de hjelper oss å tilby våre tjenester til deg;
  • Til en regulerende instans eller annen myndighet der vi må overholde en forskriftsmessig eller juridisk forpliktelse;
  • Bedrageribeskyttelse eller innkrevingorganisasjoner når det kreves for å beskytte våre legitime interesser.

  Noen av disse organisasjonene kan være basert i et land utenfor EØS, eller der ulik lovgivning om personvern gjelder. Vi overfører bare dine personopplysninger til landet hvis de sikrer et passende beskyttelsesnivå for dine rettigheter og friheter, eller du har gitt oss ditt samtykke, eller at organisasjonen er kontraktmessig bundet til å oppfylle lovgivningen om databeskyttelse i EØS.

  Vi kommer ikke til å selge din personaldata videre.

 • Beskyttelse og lagring av personaldata
  Personlige data som er innsamlet og behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen er lagret på sikre servere i Storbritannia.

  Vi håndterer dine personopplysninger i samsvar med tilstrekkelige og rimelige prosedyrer og teknologier for å opprettholde og beskytte sikkerheten, tilgjengeligheten, konfidensialiteten og integriteten, og forhindre ulovlig eller uautorisert behandling, utilsiktet tap eller skade, fra innsamlingen til den blir ødelagt.

  Hvor personopplysninger blir sendt via internett vil det være kryptert.

  Hvor vi har gitt deg (eller hvor du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av dine personlige data, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om å ikke dele passord med noen.

 • Disponering og oppbevaring av personaldata
  Vi vil bare beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene det ble samlet inn til, og vi vil fjerne alle personlige data som ikke lenger er nødvendig fra våre systemer.

  Vi beholder bare dine personlige opplysninger etter denne tiden, der vi er pålagt å gjøre det, for å møte en lovbestemt eller juridisk forpliktelse.

 • Bruk av informasjonskapsler
  Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside for å gjøre din brukeropplevelse bedre ved å la vår nettside «huske» deg, enten det gjelder ditt nåværende besøk (ved å bruke en «session cookie») eller for gjentagende besøk (ved å bruke en «persistent cookie».) Vi kan også bruke informasjonskapsler for å gjøre det mulig for oss å målrette våre tjenester eller produkter basert på for eksempel sted og/eller nettvaner.

  Vennligst klikk her for å lese vår erklæring om informasjonskapsler som forklarer hva vi gjør og hvordan du kan endre dine instillinger.

 • Dine rettigheter

  Du har rett til, når som helst og gratis, å få tilgang til dine personlige data på følgende måter:

  • Be om en kopi av all persondata vi har på deg. Vi kan kreve en mindre avgift for å gi ytterligere kopier, og kan nekte å gi deg denne informasjonen hvis dine forespørsler er uberettiget eller overdrevet;
  • Få dine personlige data rettet hvis noe er uriktig eller ikke komplett;
  • Be om sletting av dine persondata når dette ikke lenger er nødvendig for oss for de formål dette originalt ble innhentet og behandlet, med mindre vi har juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse til å beholde personopplysningene;
  • Begrens videre behandling av dine persondata. Der hvor du tidligere har inngått en kontraktsfestet tjeneste eller et produkt hos oss, kan dette innebære å kansellere den avtalte tjenesten eller produktet.
  • Trekk tilbake din godkjenning av direkte markedsføring, inkludert profilering;
  • Innhente og bruke dine persondata for dine egne formål underlagt visse betingelser for overførbarhet;
 • Hvordan kontakte oss
  Med hensyn til databeskyttelseslovgivningen, er COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED, et Collinson Group Ltd-selskap, registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 02474708 og kontorer i Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Storbritannia, datakontrollør.

  For å utøve dine rettigheter, hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, eller hvis du ønsker å klage på bruken av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig, hvis detaljer er nedenfor:

  Databeskyttelsesansvarlig
  COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED
  Data.Protection@CollinsonGroup.com

  Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar kan du kontakte Informasjonkommissærens kontor (ICO.) Videre informasjon kan finnes på https://ico.org.uk/.

 • Andre nettsider
  Nettsiden vår kan inneholde linker til andre nettsteder. Personvernerklæringen gjelder bare for vår nettside, tjenester og produkter, så hvis du beveger deg inn på andre nettsider bør du lese deres personvernerklæring.

 • Endringer til våre retningslinjer
  Vi revurderer vår personvernerklæring jevnlig og alle nye versjoner blir lagt tilgjengelig på vår nettside. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. mai 2018.